7H ELPARTNER

VÅRT FOKUS ÄR
DIN ENERGI

Ditt pålitliga val
för el-entreprenad

Vi är proffs på el-entreprenad inom både nyproduktion och renovering i större skala. Vårt team tar hand om hela processen, från projektering och offerter till granskning av ritningsunderlag och slutligen en komplett färdigställd installation.

El-entreprenad med
expertis och erfarenhet

Vi arbetar nära dig som kund för att förstå ert behov och önskemål. Våra erfarna projektledare tar fram detaljerade planer och ritningar för att säkerställa en effektiv och säker installation.

Energilösningar
för framtiden

Vi erbjuder solcellsinstallationer för att driva hemmet med förnybar energi. Solceller är ett kraftfullt verktyg för att minska beroendet av traditionella energikällor och minska koldioxidutsläppen. Genom att investera i solceller kan ditt hushåll producera sin egen el och bidra till en grönare framtid.

Solceller är ett klokt val för både miljö och plånbok

Solceller genererar el från solens energi, en ren och förnybar källa.

Solceller minskar din elförbrukning från nätet, vilket kan leda till lägre elkostnader över tid och om du producerar mer el än du förbrukar kan du sälja överskottet tillbaka till elnätet.

FÖRDELAR MED SOLCELLER

Hållbarhet och miljötänk


Solceller genererar el från solens energi, en ren och förnybar källa.

Genom att använda solenergi minskar vi vårt beroende av fossila bränslen och minskar utsläppen av växthusgaser.

Ekonomiska fördelar


Solceller minskar din elförbrukning från nätet, vilket kan leda till lägre elkostnader över tid.

Om du producerar mer el än du förbrukar kan du sälja överskottet tillbaka till elnätet.

Oberoende


Med solceller blir du mindre beroende av externa energileverantörer.

Framtiden är laddad,
är du?

Genom att installera en laddbox hemma får du möjlighet att ladda din elbil på ett tryggt och säkert sätt.

Jämfört med att ladda på publika laddstationer är det billigare att ladda bilen hemma. Dessutom kan smarta laddboxar styra laddningen till de timmar när elpriset är som lägst.

Ladda hemma -bekvämt och kostnadseffektivt

En laddbox ger dig bekvämlighet och kostnadseffektivitet när du laddar din elbil hemma. Kontakta oss redan idag för att installera en laddbox för en smidigare och säkrare laddningsupplevelse!

Visste du att det finns ett
avdrag för grön teknik?

Grönt teknik är ett avdrag, vilket innebär en skattelättnad för privatpersoner. Om du installerar grön teknik, såsom en laddbox eller solpaneler, kan du göra ett avdrag på skatten. 


Du får göra ett avdrag på upp till 50% av kostnaden för arbete och material i samband med installation av grön teknik.
Avdraget görs direkt på fakturan från oss.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år.

Besök vår Instagram